خانه Skip Navigation Links »»» فعالين »»» باغداران نمونه

مشخصات باغداران نمونه انار


تنظيم رشته جستجو:
باغدار نمونه :   نام:    نام خانوادگي:    مؤسسه:    استان:    شهر:


ليست باغداران نمونه انار
اعتبار ركوردنامنام خانوادگيمؤسسه (نام باغ، شركت، تعاوني يا مجتمع توليدي)تخصصمساحت باغ (Ht)عمر(سال)عملكرد(T/Ht)اولين رقم غالب موجود در باغدومين رقم غالب موجود در باغاستانشهرتلفنهمراهتوضيح/آدرس
محمدرضااحمدی نمونه5.610ملس ساوه معموليملس ساوه يوسف خانياصفهانکاشان-چنار036153085230913361601کاشان- روستای چناربخش 5کاشان
مهردادوکیل زاده نمونه3102ساير...ساير...كرمانکرمان0342343001809133957494کرمان - خیابان فردوسی کوچه 3 پلاک 51 واحد 1
علیپیوندینورفدک نمونه135آبانماهيآبانماهيسمنانسرخه09121536484سرخه
یداللهچلمقانی قهه- نمونه2042ملس ساوه يوسف خانيرباباصفهاندهاقان0322268200209131022206دهاقان روستای قهه منطقه گود زندان چاه چشمه قاسم
امانگلدیضمیر توليد ارگانيك222ملس ساوه معموليبجستانيگلستانگنبدکاووس0172229505509111792151گنبدکاووس-کوی ملانفس
جمشيدفاتح توليد بالا42515ملس ساوه معموليملس ساوه تبريزيمركزيساوه426646309122567602استان مركزي شهرستان ساوه روستاي ترزناهيد مزرعه سه چاه
نصرت اللهنازي توليد ارگانيك310ملس ساوه معموليبجستانيگلستانگنبدكاووس0172222615109113720451بخش داشلي برون روستاي كرندس
حسنخالقیانارستان توليد بالا6730شيشه كپ(ساير موارد)خراسان جنوبيسرایان0562822250009151669602باغدار نمونه
سید محمدحجتیحجتی توليد بالا10528شيشه كپبجستانيخراسان جنوبيسرایان0562822250009153661326سرایان نهالستان حجتی
حسینقربانینارستان قربانی توليد ارگانيك50421ملس ساوه يوسف خانيملس ساوه معموليمركزيساوه0912239548109121551394ساوه
محمدوالی توليد بالا538ملس ساوه معمولي(ساير موارد)مركزيساوه09361332163ساوه
یداللهجلمقانی توليد ارگانيك2051ربابملس ساوه معمولياصفهاندهاقان0322268200209131022206دهاقان روستای قهه منطقه گودزنذان20
اسفندیاراحمدیشروینه توليد ارگانيك225ملس ساوه معموليملس ساوه معموليكرمانشاهجوانرود0832622207409188885925کرمانشاه-جوانرود-میدان مولوی کرد-پایین تر ازشهرداری.فروشگاه لوازم اداری اهورا
امینکریم پور توليد ارگانيك1114ربابربابفارسقطرویه0732553352609174263019فارس-نی ریز-قطرویه-خیابان شهید رجایی
اسدخسروی توليد بالا17220ربابملس يزدفارسارسنجان09173029248
1234567

..... بقیه مشخصات در سمت چپ لیست قابل رویت میباشد ......