خانه Skip Navigation Links »»»

به سايت انار ايران خوش آمديد

منبع جامع اطلاعات مورد نياز كاربران در مورد انار

ايران به عنوان بزرگترين توليد كننده انار در جهان شناخته شده است. معذالك با دقت ويژه بر فرآيند توليد و فاصله داشتن باغداري ايران از روشهاي نوين و استفاده نامناسب از نهادهاي توليد و راندمان نامناسب توليد باغات انار در سطح كلان، ضرورت ارتقاء آموزش و اطلاع رساني صحيح به دست اندركاران و فعالين اين رشته را نمايان ميسازد. استفاده از اينترنت و تعهد كشورها به توليد محتوا بر روي شبكه ما را بر آن داشت تا نسبت به اين مهم پيش قدم شده و به قصد خدمت اقدام به طراحي و راه اندازي اين سايت نمائيم.

اين سايت جهت ارائه كليه مطالب مورد نياز به باغداران ، كارشناسان ، مديران و فعالين باغات انار ايران تهيه گريده است. در اين سايت ضمن معرفي كامل ميوه انار از جنبه علمي و شناخت و معرفي واريته هاي موجود اين ميوه، به جهات مختلف ديگري نظير نحوه احداث و نگهداري باغات انار آفات و امراض انار و همچنين به معرفي باغات و باغداران و كارشناسان خبره و ارائه آمارهاي مرتبط در خصوص انار پرداخته شده است.

در خصوص احداث باغات جديد و انتخاب گونه هاي مناسب و پر محصول و استفاده از شيوه هاي نوين آبياري و ديگر نكات فني لازم به تفصيل و بهمراه تصاوير مرتبط، مطالب مورد نياز ارائه گرديده است.

مطالب مربوط به نگهداري باغات انار نظير آبياري و هرس درختان و غيره ... در بخش ديگر سايت ارائه ميگردد. استفاده از تصاوير مناسب و تشريح فني هرس صحيح درختان از نكات ويژه اين بخش است.

حوادث طبيعي نظير سرمازدگي و خشكسالي و آفات مختلف همواره باغات انار را تهديد ميكند. ارائه تصاوير فراوان از آفات مختلف و نحوه مبارزه با آنها. و احياي باغات پس از سرمازدگي و خشكسالي از ديگر موارد ارائه شده ميباشد.

معرفي باغات و باغداران نمونه و كارشناسان خبره در قسمتي از سايت ارائه ميشود. شناخت باغات نمونه و استفاده از تجارب باغداران موفق و انتخاب قلمه و نهال معتبر از اين باغات رهنمون موثر براي احداث باغات جديد ميباشد.

علي رغم سابقه طولاني باغداري انار در ايران متاسفانه مطالعات ميداني در خصوص تشخيص و طبقه بندي علمي ارقام انار بر پايه دستورالعملهاي استاندارد شده در سطح مجامع جهاني به انجام نرسيده و تشخيص واريته هاي انار صرفا بر پايه تشهابهات ظاهري در سطح محلي و به شكل تجربي صورت ميگيرد. از اينرو اين سايت در تلاش است با طراحي و معرفي نرم افزار DisTestPrg به كارشناسان علاقمند نسبت به پي يزي حركتي سيستماتيك جهت جمع آوري اطلاعات صفات درختان منتخب به منظور مقابله آنها در آزمون تمايز و تشكيل بانك داده ها از واريته هاي شناخته شده اقدام نمايد .

ارائه آمار مربوط با توليد به تفكيك و گردآوري آمار توليدي هر يك از گونه هاي معتبر جهت ارزيابي هاي كلان و جمع آوري آمار تجارت و بازرگاني داخلي و خارجي انار، تمهيد مناسبي براي فعالين و مديران بخش كشاورزي در خصوص اتخاذ تصميمات كلان ميباشد. لذا در اين سايت سعي شده تا امكان گردآوري اين آمار و بروز رساني مستمر آنها با همكاري ادارات كشاورزي فراهم آيد.

شناخت پراكندگي باغات در سطح كشور و مميزي واريته هاي كاشته شده امكان بسيار مناسبي براي ارزيابي كلان و تسهيل كننده مسير اصلاح و توسعه باغات انار ميباشد. در اين راستا سعي شده با تهيه پايگاه داده هاي باغات ايران امكان شناسنامه دار كردن باغات انار فراهم آيد.

توجه به موضوع اصلاح باغات و روشهاي مربوطه و همچنين ارائه نكاتي در خصوص توليد نهال و تكثير انار و ارائه موارد متفرقه در خصوص باغات انار از ديگر موارد ارائه شده در سايت است.

اين سايت با ارائه گالري كاملي از تصاوير مرتبط با موضع باغات انار همراه تشريح تصاوير در تلاش است ديد شهودي و تجربي و كارشناسانه مناسبي در راستاي ارتقاء دانش و تجربه كاربران را فراهم آورد.